เกี่ยวกับเรา

Thai-Gasifier.com เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท ปูนขาวและแร่ จำกัด ซึ่งทางบริษัทฯ เองได้ดำเนินการผลิตปูนขาวเพื่อจำหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ เช่น อุตสาหกรรมน้ำตาล อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมถลุงโลหะ เป็นต้น แต่จากสภาวะของราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอยู่ตลอดจึงทำให้ทางบริษัทฯ ได้วิจัย ศึกษา จนเป็นผลสำเร็จซึ่งเมื่อใช้เทคโนโลยีแก๊สซิไฟเออร์ (Gasifier Technology) ในกระบวนการผลิตทำให้ลดค่าเชื้อเพลิงต่อหน่วยการผลิตได้เป็นอย่างมาก และจากนั้นได้มีการผลิตตัวแก๊สซิไฟเออร์ (Gasifier) ออกมาจำหน่ายให้กับโรงงานที่ต้องการลดค่าเชื้อเพลิงในการผลิต

ประวัติความเป็นมาของโรงงานของบริษัท ปูนขาวและแร่ จำกัด

  • .. 2545  : เริ่มดำเนินการสร้างเตาผลิตปูนขาวแบบสมัยใหม่ โดยใช้เชื้อเพลิงจากถ่านหินให้ความร้อนโดยตรง
  • .. 2548 – 2550 : เริ่มพัฒนาระบบการเผาไหม้แบบแก๊สซิไฟเออร์ (Gasifier) โดยการทำให้ถ่านหินเป็นแก๊ส และส่งแก๊สนั้นไปยังหัวฉีด (Burner) แล้วจึงใช้แก๊สเผาปูนขาว
  • .. 2550 : เดินเครื่องเตาผลิตปูนขาว1 โดยใช้แก๊สซิไฟเออร์ (Gasifier)
  • .. 2551 : เดินเครื่องเตาผลิตปูนขาว2 โดยใช้แก๊สซิไฟเออร์ (Gasifier)
  • .. 2553 – ปัจจุบัน : กำลังก่อสร้างเตาผลิตปูนขาว3 โดยใช้แก๊สซิไฟเออร์ (Gasifier)

สาเหตุที่เปลี่ยนมาใช้ Gasifier
ทางผู้บริหารได้เห็นกระบวนการเผาปูนขาวด้วยถ่านหินโดยการผสมถ่านหินกับหินที่จะเผา (Mixed Feed) แล้วเผาถ่านหินไม่หมด หลังจากเผาเสร็จก็เหลือขี้เถ้าซึ่งต้องกำจัดออก จึงคิดถึงเชื้อเพลิงที่เป็นแก๊สทำให้ผลผลิตที่ออกมาสะอาดกว่า ข้อสำคัญที่สุดคือต้นทุนถูกกว่าใช้เชื้อเพลิงได้หลากหลายชนิด

นักวิชาการที่เป็นที่ปรึกษา
ดร. พิษณุ บุญนวล  มหาวิทยาลัยสงขลานครรินทร์

สถานที่ตั้งโรงงาน
เลขที่ 15/2 ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

banner