แก๊สซิไฟเออร์ใช้เชื้อเพลิง RDF (RDF Gasifier with Engine)