แก๊สซิไฟเออร์ใช้เชื้อเพลิง RDF (RDF Gasifier with Dryer)

Gasifier ขนาด 2.5m เดินเบาๆ โดยใช้ RDF เป็นเชื้อเพลิง