แก๊สซิไฟเออร์ (Gasifier)

Thai Gasifier Products
เตาแก๊สซิไฟเออร์ (Gasifier) ที่ผลิตโดย บริษัท ไทยแก๊สซิไฟเออร์ จำกัด โดยใช้ไม้สับ (Wood Chip) หรือ ไม้อัดเม็ด (Wood Pellets) เป็นเชื้อเพลิงได้ด้วย

รุ่น Dimeter (m)  Area
(m2)
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง/ชั่วโมง (kg) ปริมาณแก๊สที่ผลิตได้ (Nm3/hr) พลังงานความร้อนที่ได้รับ (kcal/kr) ปริมาณLPGที่สามารถทดแทนได้ (kr/hr) ปริมาณนำ้มันเตาที่สามารถทดแทนได้ (l/hr)

LM 1600

1.6

2.0

400 – 520

1,200 – 1,600

1,560,000 – 2,080,000

130 – 190

156 – 228

LM 2500

2.5

4.5

720-1,040

2,500 – 3,600

 

2,808,000 – 5,850,000

234 – 338

 

280 – 405

 

LM 3000

 

3.0

 

7.0

1,500-2,000

 

5,000 – 6,000

 

2,091,667 – 7,800,000

 

 

487 – 650

 

585 – 780

เชื้อเพลิง ที่สามารถใช้ได้กับเตาแก๊สซิไฟเออร์ (Gasifier) ที่ผลิตโดย บริษัท ไทยแก๊สซิไฟเออร์ จำกัด

 1. ไม้สับ (Wood Chip)
 2. ไม้อัดเม็ด (Wood Pellets)
 3. ชีวมวลต่างๆ เช่น แกลบ ซังข้าวโพด ทะลายปาล์ม หรือชีวมวลอื่นๆ ที่ลูกค้าสามารถหาได้ในท้องถิ่น
 4. เชื้อเพลิงขยะ RDF (Refuse Derived Fuel ) 
 5. ขยะพลาสติก

ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี Biomass Gasifier

 • สามารถลดต้นทุนด้านพลังงานได้มากกว่า 80% เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ LPG เป็นเชื้อเพลิง
  เพิ่มผลประกอบการให้บริษัท
 • ใช้เชื้อเพลิงได้หลากหลายขึ้นอยู่กับแหล่ง ชีวมวลในท้องถิ่น และยังสามารถใช้ถ่านหิน ยางรถยนต์
  เป็นเชื้อเพลิงได้อีกด้วย
 • ชุมชนมีรายได้จากการขายวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจำพวก ทลายปาล์ม ฟืน เศษกิ่งไม้
  และยังส่งเสริมให้ชุมชนปลูกไม้โตเร็ว เพื่อใช้เป็นพลังงานที่ยั่งยืนในอนาคต
 • มีน้ำส้มควันไม้เป็นผลพลอยได้ เมื่อใช้ไม้ฟืนเป็นเชื้อเพลิง เนื่องจากกระบวนการทำงานของ
  Biomass Gasifier  เหมาะสมสำหรับการเกิดน้ำส้มควันไม้ ที่มีคุณภาพ

ตารางเปรียบเทียบการใช้เชื้อเพลิงชนิดต่างๆ ของ Rotary dryer dimeter 80 cm จำนวน 6 เครื่อง จากลูกค้า

ชนิดเชื้อเพลิง ค่าความร้อน
(kcal/hr)
ปริมาณการใช้ต่อชั่มโมงต่อเครื่อง ค่าเชื้อเพลิง
น้ำมันดีเซล 10,000 170 ลิตร 6,800 บาท
น้ำมันเตา 8,000 220 ลิตร 4,300 บาท
LPG 12,000 140 kg 2,520 บาท
เชื้อเพลิงแข็งเมื่อเปลี่ยนเป็นแก๊สซิไฟเออร์ (Gasifier)
บิทูมินัส 5,500 300 kg 900 บาท
ไม้ฟืนแห้ง 3,700 450 kg 450 บาท
ทลายปาล์ม 4,250 400 kg 400 บาท
ทางมะพร้าว 3,650 500 kg 500 บาท

** ลดค่าเชื้อเพลิงลงไปขนาดนี้พร้อมแล้วเหลือยังที่จะปรับเปลี่ยนโรงงานของท่านใหม่ คลิ๊กเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม **

VDO Presentation Biomass Gasifier Layout

VDO Presentation Biomass Gasifier Reactor Procress