ปูนขาว

ปูนขาว

ปูนขาวเพื่อใช้ในการเกษตร (Quick Lime)

คุณสมบัติทางเคมี
1. CaO 30%

2. ความละเอียดของเนื้อปูนไม่เกิน 200mesh (เท่าผงแป้งหรือซีเมนต์)!

ประโยชน์การใช้งาน

1.ปรับสภาพค่าความเป็นกรดในดิน!

2.ปรับสภาพดินเปรี้ยวเพื่อให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืช เช่น สวนยาง

ปลูกมัน ปลูกข้าว เป็นต้น

3. ใช้โรยดับกลิ่นในโรงเลี้ยงไก่

4. ใช้โรยดับกลิ่นน้ำเสียจากการเกษตรและครัวเรือน

บรรจุภัณฑ์!
1. ถุงปุ๋ยสองชั้น 25 กิโลกรัม

2. Big bag 1 ตัน

นอกจากนี้เรายังมีปูนขาว (Quick Lime) เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเช่น อุตสาหกรรมน้ำตาล อุตสาหกรรมกระดาษ เป็นต้น

จำหน่ายและมีค่า CaO 80 – 90% และยินดีส่ง Lab หากต้องการใบรับรอง

สินค้าราคาถูกเพราะผู้ผลิตจำหน่ายเองไม่ผ่านคนกลางครับ

โรงงานผลิตอยู่ที่จังหวัดสระบุรี อำเภอแก่งคอย

QUICKLIME_New