ผลงานของเรา

ผลงานของเรา

บริษัท สินแร่สาคร จำกัด ที่อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใช้ Gasifier 1.6 m จำนวน 2 ชุด สร้างพลังงานให้เตาย่างแร่ 3 ล้าน Kcal/hr ใช้ฟืนชิพวันละ 14 ตัน ทนแทน LPG 4.46 ตัน/วัน ประหยัดพลังงานได้วันละ 63,480 บาท และได้ใช้แก๊สซิไฟเออร์ (Gasifier) ต่อเนื่องตั้งแต่เดือนตุลาคมปี 2549

thai-gasifier-product

 ข้อมูลจากการใช้แก๊สซิไฟเออร์เมื่อติดตั้งในบริษัท สินแร่สาคร จำกัด
 ชนิดเชื้อเพลิง  จำนวน
(ตัน)
ราคาต่อหน่วย
(บาทต่อกิโลกรัม)
รวมค่าใช้จ่าย
(บาทต่อวัน) 
ประหยัดเงิน
(บาทต่อวัน) 
 ติดเป็นเปอร์เซ็นที่ลดลง
 LPG  4.46  20  89,200 *68,200  76.4574
 Gasifier wood chip  14  1.5  21,000
หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับราคาเชื้อเพลิงของแต่ละสถานที่

 

บริษัท ทุ่งทองยิปซัม จำกัด ตั้งอยู่ที่อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ใช้ Gasifier 1.6 m จำนวน 1 ชุด สร้างพลังงานให้เตาอบปุ๋ยแบบ Rotary Kiln 1 ล้าน Kcal/hr ใช้ฟืนชิพวันละ 4.7 ตัน ทดแทน LPG   1.5 ตัน/วัน ประหยัดพลังงานได้วันละ 21,350 บาท เริ่มใช้งานตั้งแต่เดือนมกราคมปี2553

Gasifier6 Gasifier5