ติดต่อเรา

ที่ตั้งในกรุงเทพฯ : 4/466 ซอย18 หมู่บ้านสหกรณ์ ถนนเสรีไทย คลองกุ่ม บึงกุ่ม

กรุงเทพฯ 10240

Tel. 02-7319970 Fax. 02-7319560

สถานที่ตั้งโรงงาน : เลขที่ 15/2 ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

กรุณากรอกรายละเอียดทางอีเมลเพื่อสอบถามเพิ่มเติม

ชื่อของคุณ

อีเมล์ของคุณ

หัวข้อ

ข้อความของคุณ

ประเภทเชื้อเพลิงที่ต้องการใช้งาน (ถ่านหิน, ไม้สับ หรืออื่นๆ รบกวนกรอกข้อมูลด้วย)

ค่าพลังงานความร้อนที่ใช้ กิโลแคลอรี่/ชั่วโมง

ระยะเวลาในการผลิต ชั่วโมง/วัน

เบอร์ติดต่อกลับ